Видання

ПРАКТИЧНИЙ ПОСІБНИК
“ПОСИЛЕННЯ ГРОМАДЯНСЬКОГО СУСПІЛЬСТВА ЧЕРЕЗ КОРДОНИ ДЛЯ РОЗВИТКУ ДЕМОКРАТІЇ”

PRACTICAL GUIDE
“STRENGTHENING CIVIL SOCIETY ACROSS BORDERS TO DEVELOP DEMOCRACY”

ПОСІБНИК З ВРЯДУВАННЯ ДЛЯ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

ПОСІБНИК З ВРЯДУВАННЯ ДЛЯ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

Посібник є збіркою порад, що грунтується на восьми базових принципах, які є визначальними для врядування НУО у всьому світі, описує специфічні умови в країнах ЦСЄ, а такоє пропонує альтернативні рішення щодо несподіваних викликів, що виникають перед НУО.

Київ, 2004

Мінімальний благодійний внесок за примірник: 40 грн.

Замовити

ДЕСЯТЬ ОСНОВНИХ ОБОВ’ЯЗКІВ ОРГАНУ ВРЯДУВАННЯ НЕПРИБУТКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

ДЕСЯТЬ ОСНОВНИХ ОБОВ'ЯЗКІВ ОРГАНУ ВРЯДУВАННЯ НЕПРИБУТКОВОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ

У посібнику подано огляд здійснення основних функцій органу врядування неприбуткових організацій як колективного органу, викладено роль та функції вико¬навчого директора організації, обов’язки індивідуальних членів органів урядування.

Адресовано представникам неприбуткових організацій, консультантам та тренерам, усім зацікавленим у розвитку ефективного врядування неприбуткового сектору.

Інгрем, Річард Т., пер. з англ.
Київ, 2003

Мінімальний благодійний внесок за примірник: 30 грн.

Замовити

ВРЯДУВАННЯ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: ПІДЗВІТНІСТЬ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ —ГОЛОВНІ ПРИНЦИПИ ВРЯДУВАННЯ

ВРЯДУВАННЯ НЕПРИБУТКОВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ: ПІДЗВІТНІСТЬ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ —ГОЛОВНІ ПРИНЦИПИ ВРЯДУВАННЯ

Видання має на меті ознайомити із загальноприйнятими принципами здійснення врядування, основними сферами повноважень органів врядування неприбуткових організацій та механізмами їх здійснення, розмежуванням системи врядування та системи менеджменту організації. Адресовано представникам неприбуткових організацій, консультантам і тренерам, усім зацікавленим у розвитку ефективного врядування неприбуткового сектору.

Лейкі, Беріт М., пер. з англ.
Київ, 2003

Мінімальний благодійний внесок за примірник: 25 грн.

Замовити

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ТА ВИРОБЛЕННЯ ПОЛІТИКИ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ. ДОСВІД УКРАЇНСЬКИХ МІСЦЕВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

ПРИЙНЯТТЯ РІШЕНЬ ТА ВИРОБЛЕННЯ ПОЛІТИКИ НА МІСЦЕВОМУ РІВНІ. ДОСВІД УКРАЇНСЬКИХ МІСЦЕВИХ ОРГАНІЗАЦІЙ

У книжці подано огляд різноманітних практик та мехінізмів впливу громадськості на процес вироблення політики на місцевому рівні. Видання також вміщує документи, що можуть бути використані у діяльності іншими громадськими організаціями.

Київ, 2003

 

 

 

 

ОЦІНКА ВПЛИВУ ЯК СПОСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ПОЛІТИКИ

ОЦІНКА ВПЛИВУ ЯК СПОСІБ УДОСКОНАЛЕННЯ ІНСТРУМЕНТІВ ПОЛІТИКИ

Видання описує оцінку впливу як сукупність процесу аналізу політики (оцінка впливу з метою вибору інструментів), оцінку інструментів політики під час підготовки законопроекту, а також оцінку чинних законів та програм. Особливий наголос зроблено на оцінці впливу під час підготовки законопроекту.

Цільовою аудиторією даного видання є перш за все працівники міністерств Центрально-Східної Європи, а також усіх інших країн з перехідною економікою, що працюють над реформуванням законодавчої бази.
Київ, 200

Мінімальний благодійний внесок за примірник: 30 грн.

Замовити

ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ В ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ

ЗАСТОСУВАННЯ МЕХАНІЗМІВ ЕФЕКТИВНОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ В ДІЯЛЬНОСТІ ДЕРЖАВНИХ ОРГАНІВ

Посібник містить інформацію про практику застосування механізмів ефективності менеджменту різних країн з метою вивчення і запозичення досвіду. У книзі описано та проаналізовано в порівняльному аспекті розвиток ефективності менеджменту у десяти країнах ОЕСР, зроблено також загальний огляд та синтез матеріалів, поданих по країнах.

Київ, 2001

Мінімальний благодійний внесок за примірник: 30 грн.

Замовити